Příručka Management
Unicorn Universe Process  MANAGEMENT
Vladimír Kovář, David Kimr, Milan Tesař, Radko Pöschl
1. revidované vydání

 

Příručky  
Příručka nabízí konkrétní návod, jak řídit strategii podniku, jak na ni nahlížet coby na proces, jak ji podpořit dobrým informačním systémem.
 
V příručce Management naleznete konkrétní návod, jak řídit podnik a jeho procesy (jejich vstupy, výstupy, zdroje a řídicí impulzy). Když věnujete pět procent svého času udržování pořádku, Vaše celková výkonnost se o třicet procent zvýší! Získejte konkurenční výhodu s Unicorn Universe.
V příručce Lidé naleznete řadu důležitých myšlenek a principů. Poskytujeme návod, jak řešit problematiku řízení lidských zdrojů pomocí Unicorn Universe – komplexně, nebo z pohledu dílčích oblastí.
V příručce Management naleznete konkrétní návod, jak řídit podnik a jeho procesy (jejich vstupy, výstupy, zdroje a řídicí impulzy). Když věnujete pět procent svého času udržování pořádku, Vaše celková výkonnost se o třicet procent zvýší! Získejte konkurenční výhodu s Unicorn Universe.
Řízení je disciplína zabývající se tím, jak přimět lidi dělat to, co chceme. Jedná se o souhrn činností, kterými koordinujeme zdroje k dosažení cílového stavu. Řídíme na základě informací, které máme.
 1. Enterprise Tai-chi
 2. Management z pohledu Unicorn Universe Process
 3. (Vyšší) Management
  • Zahájení
  • Pravidelné zhodnocení
  • Sdílení informací
  • Závěrečné vyhodnocení
  • Řešení problému
 4. Nástroje řízení v Unicorn Universe
 5. Elementární management
 6. Obecně platné principy řízení
Cena: 799 Kč
Tištěné příručky si můžete objednat e-mailem: helpdesk@plus4u.net. Jejich elektronickou podobu si lze přečíst po registraci a přihlášení do systému.

 
Listování v příručce
strana 5
strana 6
obsah příručky
strana 8
strana 9
strana 10
strana 28
strana 29
strana 30
strana 53
strana 54
strana 55


Autorsky chráněný materiál © Unicorn College, Unicorn 2010

 
        © Unicorn a.s.
Unicorn
        We use Plus4U powered by Unicorn Universe.