Nástroj pro vizuální modelování a komunikaci
Díky výstižným schématům dokážete věcem intuitivně a rychle porozumět. Dorozumívání skrze obrázky je nejen účinné a efektivní, ale také zábavné. Používáním jazyka uuBML můžete jednak usnadnit prezentaci vlastních myšlenek, ale také zlepšit komunikaci mezi lidmi – ať ve vztahu s okolím podniku (zákazníci, partneři, dodavatelé), nebo uvnitř pracovního týmu.
 
uuBML

oddelovaci linka
Jednoduchý modelovací jazyk
 
Jednoduchost použití a všeobecnou atraktivitu jazyka uuBML podtrhují jeho tři následující vlastnosti:
odrazka
Každý to chápe
Schémata kreslená v uuBML jsou intuitivně srozumitelná.
 
odrazka
Každý to umí
Vytváření schémat a jejich použití nevyžaduje žádné specifické znalosti.
 
odrazka
Dobře to vypadá
Základem uuBML jsou obrázkové ikony v jednotném grafickém stylu.
 

Proč použít vizuální modelování?
Lidé se pomocí obrázků učí, komunikují spolu, řeší problémy, prezentují své myšlenky. Dorozumívání skrze obrázky je nejen účinné a efektivní, ale také zábavné. Lidé mají obrázky všeobecně rádi".
odrazka
Obrázky usnadňují opakovaný návrat k problematice
Je snazší zorientovat se v probírané oblasti s využitím vysvětlujících obrázků a kontextových schémat, než znovu pročítat dlouhý text.
 
odrazka
Pohledem na obrázek vnímáme věci mnohem rychleji než čtením
A ještě více hbitěji o nich přemýšlíme. Na zavedené symboly
a schémata reagujeme téměř okamžitě, až intuitivně.
 
odrazka
Přehledné a srozumitelné schéma „zjednodušuje" pohled na situaci
Usnadňuje prezentaci myšlenek a zlepšuje komunikaci mezi lidmi. Chceme, aby jedna a ta samá věc byla pochopena různými lidmi stejně. Cílem je zabránit nejednoznačnosti
a nedorozumění.
Metamodel jazyka uuBML
(klikněte na obrázek pro zvětšení)
 
oddelovaci linka
uuBML dokáže popisovat různé objekty, situace, jejich vztahy a souvislosti
Vizuální modelování pomáhá zpřehlednit, specifikovat, zkonstruovat a zdokumentovat strukturu a chování popisovaných objektů. uuBML je vhodné například pro popis business vztahů, vizualizaci návodů nebo prezentaci pracovních postupů. Modelovací jazyk uuBML používáme při vývoji Unicorn Universe, při práci na metodice Unicorn Universe Process i při komunikaci se zákazníky – v nabídkách i technické dokumentaci.
Struktura webové jednotky
Procesní dekompozice procesu Lidé
(z pohledu metodiky uuP)
Vybrané ikony z uuBML
Loajalita zaměstnanců
Produktová dekompozice procesu Lidé
(z pohledu metodiky uuP)
Základní charakteristiky artefaktu
Analytický pohled na evidenci
údajů o zaměstnancích
Okolí podniku
Princip investice

 
        © Unicorn a.s.
Unicorn
        We use Plus4U powered by Unicorn Universe.