Objektový operační systém virtuálního superpočítače
Unicorn Universe Operating System je univerzální platforma pro vývoj a provoz komplexních informačních systémů. Umožňuje řízení všech podnikových procesů, usnadňuje komunikaci, podporuje správu a sdílení různých typů informací, rozvíjí spolupráci mezi lidmi nebo celými organizačními celky.
 
Unicorn Universe Operating System
Náš nový systém by měl být jakýsi operační systém virtuálního superpočítače dostupného po internetu, který namísto souborů pracuje s objekty a přitom splňuje atributy produktů podle mých představ – kvalita, image, efektivita. Systém tedy bude mít schopnost být použit, lidé s ním budou rádi pracovat a zákazníci zaplatí za používání asi tolik jako za mobilní telefony."

Navíc, protože mí zaměstnanci mají rádi zejména ty služební věci, které mohou využít nejen pro podnik, ale i pro sebe, tak musí systém uspokojovat podniky i jednotlivce."

Vladimír Kovář, podnikatel roku 2008, majitel skupiny Unicorn a hlavní business architekt Unicorn Universe
Klíčové myšlenky systému
Ačkoli se technologie pro budování Unicorn Universe neustále vyvíjí, klíčové myšlenky zůstávají. Jejich správnost je ověřena mnohaletou praxí. Systém Unicorn Universe vyvíjíme od roku 1998. Analyzovali jsme přitom různé přístupy, zkoušeli nejnovější technologie a formulovali klíčové axiomy, které by měl takový nástroj respektovat. Tvořili jsme něco, co jsme sami potřebovali a co na trhu chybělo.

Téměř každou myšlenku, kterou jsme vložili mezi základní požadavky na Unicorn Universe, lze v jiných systémech s určitou dávkou tolerance nalézt. Nicméně pouze velmi obtížně naleznete systém, který uplatňuje všechny myšlenky najednou. Nebo alespoň některou jejich významnou podmnožinu.

Právě v současném uplatnění cca 500 myšlenek spatřujeme sílu Unicorn Universe. Této síly pak využívá každý informační systém, který je na platformě Unicorn Universe vytvářen a provozován.

Seznamte se některými z významných požadavků, které systém naplňuje.

 
Informace
 
Každá důležitá informace je v systému
Klíčový předpoklad pro využitelnost jakéhokoli informačního systému. Pro řízení jsou nezbytné aktuální, správné a kompletní informace.
Unicorn Universe je proto postaven tak, aby do systému bylo možné uložit prakticky každou informaci (text, soubor, strukturovaná data). Zároveň, aby ji bylo možné sdílet a využívat pro řízení. Informace jsou v systému uloženy v podobě artefaktů nebo jejich součástí.
 
Artefakt je základním objektem a nositelem informací v systémech postavených na platformě Unicorn Universe. Představte si ho jako „chytrý" dokument, pomocí něhož lze uložit, řídit a organizovat libovolnou informaci.
Každá informace v systému je majetkem buď člověka, nebo organizace
Podle toho je možné k informacím přistupovat. Zaměstnanci mají rádi služební věci, které mohou využít nejen pro podnik, ale i pro sebe. Pokud používáte informační systém pro podnik, je snadné využít stejné principy pro řízení osobního života.
Za každou informaci je někdo zodpovědný
Jeden ze způsobů, jak zabránit zastarávání a neaktuálnosti informací v systému. Pro každou informaci existuje někdo, kdo je zodpovědný za její správnost.
 
Každá informace je zařazena do organizační jednotky a složky
Pořádek zvyšuje efektivitu. Informace jsou v systému ukládány podle skutečné organizační struktury. Je to srozumitelné a transparentní.
Každá informace je spojena se souvisejícími činnostmi
Řídicí informace (co je třeba udělat) jsou vždy spojeny s věcnou informací (s čím se má pracovat). U každého úkolu je na první pohled zřejmé, čeho se týká.
Každá informace má šablonu – svůj metodický předpis
Šablona definuje vzhled a související činnosti a procesy. Stejné věci vypadají stejně a stejné procesy probíhají stejně. Zbývá tak více energie na řešení nestandardních problémů.
Všechno se vším může souviset
Realita je složitá a vzájemné vazby informací jsou důležité. Většina informačních systémů umí uložit pouze předem vyjmenované vztahy. V Unicorn Universe lze každou informaci provázat s jinou a s vazbami dále pracovat. V systému tak vzniká virtuální obraz skutečných vztahů v podniku.
 
Lidé a přístupová práva
 
Lidé vystupují v systému v rolích
Je dobré oddělit lidi a jejich know-how, práva a zodpovědnost. Každý člověk zastává určitou pozici (roli) – v podniku i systému, která je zařazena do organizační struktury. Z té vyplývají jeho přístupová práva a zodpovědnost za dokumenty a úkoly. Výměnou člověka v roli se automaticky převádí všechna práva, zodpovědnost i rozpracované úkoly. To usnadňuje dynamické změny organizační struktury i zastupitelnost v případě nepřítomnosti nebo výměny zaměstnance.
 
Každý se z pozice své role dostane k informacím, které potřebuje, a nedostane se k těm, které nepotřebuje
Informace jsou v systému ukládány podle skutečné organizační struktury. Je to srozumitelné a transparentní. Organizační strukturu lze dynamicky měnit tak, jak to business vyžaduje. Z organizační struktury jsou odvozena základní přístupová práva, jejich nastavení je tak v plné kompetenci managementu podniku a nezávisí na libovůli IT administrátorů.
 
Obecné
 
Vše se dá automatizovat
Všechno, co lze v Unicorn Universe udělat prostřednictvím uživatelského rozhraní, a ještě mnohem víc, lze automatizovat prostřednictvím skriptování a aplikačního rozhraní. Každý proces můžeme přizpůsobit přesně podle potřeby konkrétního zákazníka. To vytváří také prostor pro implementační partnery, kteří na platformě Unicorn Universe připravují specializovaná oborová řešení a kombinující obecné vlastnosti systému s konkrétním věcným know-how.
Systém řídí manažeři, nikoli administrátoři
IT oddělení by nemělo být v pozici těch, na nichž závisí oprávnění na přístup k různým dokumentům nebo nastavení procesů.

Systém musí být dostupný kdykoli a odkudkoli
Trend informačních systémů směřuje ke cloudovým řešením. Podniky a lidé chtějí informační systémy využívat, ne se zabývat jejich instalací, provozem a údržbou.
 
        © Unicorn a.s.
Unicorn
        We use Plus4U powered by Unicorn Universe.