Univerzální metodika pro řízení podniků a organizací
Metodika Unicorn Universe Process shrnuje prověřené postupy a principy z oblasti řízení podnikových procesů. Zatímco jiné metodiky jsou pouze předpisem (ať dobrým, nebo špatným), metodika Unicorn Universe Process je navíc kolaboračním systémem. Všechny produkty, role, činnosti a jiné výstupy, které metodika definuje, lze na platformě Unicorn Universe ihned zavést do užívání, a přímo tak podporovat řízení, sdílení informací, a hlavně spolupráci.
 
logo uuP
oddelovaci linka
Klíčové a podpůrné podnikové procesy
unicorn-universe-process.png
 
Základní schéma pro metodiku Unicorn Universe Process
(klikněte na obrázek pro zvětšení)
 
Metodika Unicorn Universe Process dekomponuje fungování každého podniku do dvanácti oblastí. Pro každou oblast definuje základní myšlenky, doporučené postupy, a zejména sadu metodických předpisů připravených pro prostředí Unicorn Universe. Metodické předpisy jsou na sobě nezávislé a podporu pro jednotlivé oblasti můžete zavést samostatně:
Klíčové procesy
 
Podpůrné procesy
 
odrazkaStrategie
odrazkaMarketing
odrazkaObchod
odrazkaProdukce
odrazkaPéče
odrazkaManagement
odrazkaRůst a vývoj
odrazkaLidé
odrazkaFinance
odrazkaMajetek
odrazkaKnow-how
odrazkaSystém a podpora
Porovnejte svůj přístup s tím naším. Na kolik procesních oblastí dekomponujete svůj podnik Vy? Platí, že každý proces v libovolném podniku dokážeme zařadit do některé z výše uvedených procesních oblastí. Je potřeba vždy najít tu správnou transformaci mezi jednotlivými přístupy.
 
oddelovaci linka
Five Fingers Strategy
 
Podnikání jakékoli firmy nebo organizace stavíme na principu pěti prstů jedné ruky. Nezáleží však ani tak na tom, co prodáváte, jako spíše jak nad svými produkty a službami uvažujete. Můžete stavět dům, vyvíjet software, vyrábět auta nebo být majitelem kadeřnictví. Podle našeho přístupu musíte udělat následující (je to takový "Happy Day scénář" podnikání):
 
 1. Vytvořit vizi (Build a Vision) – uvědomte si, co chcete, co
  děláte a jak to děláte. Jde o to, abyste znali dobře kontext celé věci a zmapovali si všechny souvislosti spojené s produktem či službou, kterou nabízíte.
   
 2. Motivovat trh (Motivate Market) – naučte trh, co je dobré.
  V první řadě mějte trh pro svůj produkt zmapovaný, v druhé řadě
  aktivně ovlivňujte příležitosti, které na trhu jsou, aby byly pro Váš produkt výhodné.
   
 3. Prodat to (Sell It), jinými slovy proveďte vlastní prodej – poznejte svého klienta, využijte každé příležitosti úspěšně dovést věci do kontraktu ke spokojenosti obou stran.
   
 4. Dodat to (Deliver It) – vyrobte, postavte, realizujte a produkujte. Vycházejte ze svých osvědčených postupů a předchozích zkušeností. Je užitečné mít vlastní metodologii výroby a produkce popsánu.
   
 5. Starat se o to (Care) – pečujte o své podnikatelské
  okolí s cílem zajistit dlouhodobou prosperitu. Musíte udržovat
  dobré kontakty, budovat si dobrou pověst, držet svůj produkt
  aktuální. Ověřovat, že ho Váš klient skutečně používá a že je
  s ním náležitě spokojen (zde jsme například přesvědčeni o tom,
  že systémy Customer Relationship Management (CRM) nestačí, neboť je třeba řídit vztahy s celým podnikatelským
  okolím, zákazníky, dodavateli, obchodními partnery, ...).
Five Finger Strategy
Na základě uvedeného principu říkáme, že v podniku realizujeme pět klíčových procesů: Strategie, Marketing, Prodej, Produkce a Péče. Klíčové procesy (Core Processes) vytvářejí přidanou hodnotu pro koncového zákazníka. Podpůrné procesy (Support Processes) pak zlepšují podmínky pro život a fungování podniku. Nepodílí se na procesu přidávání hodnoty přímo, jsou ale pro dlouhodobé a efektivní fungování nezbytné. Jejich účelem je výše zmíněné klíčové procesy podpořit. Identifikujeme těchto sedm podpůrných procesů: Management (tedy řízení), Růst a vývoj, Lidé, Finance, Majetek, Know-how, Systém a podpora. Je omylem jiných metodik, že u nich Management patří mezi klíčové procesy – řekněte sami, kdo má firmu kvůli tomu, aby něco řídil. V první řadě je třeba, aby podnik přidával hodnotu.
 
oddelovaci linka
Příručky Unicorn Universe Process

Chcete o jednotlivých procesech a našem přístupu vědět více? Přečtěte si naše příručky, které obsahují jak věcné know how, tak popsaný způsob jeho aplikace v systémech na platformě Unicorn Universe. Příručky jsou k dispozici v českém i anglickém jazyce.
Unicorn Universe Process – STRATEGIE

Cílem každého podniku je úspěch. Správná vize a strategie jsou klíčem k jeho dosažení. Ve strategii nejde o to být si jistý, ale věřit si.
Příručka nabízí konkrétní návod, jak řídit strategii podniku, jak na ni nahlížet coby na proces, jak ji podpořit dobrým informačním systémem.
Cena: 499 Kč
Unicorn Universe Process – MANAGEMENT

Řízení je disciplína, jak přimět lidi dělat to, co chceme. Jedná se o souhrn činností, kterými koordinujeme zdroje k dosažení cílového stavu. Řídíme na základě informací, které máme.
V příručce Management naleznete konkrétní návod, jak řídit podnik a jeho procesy (jejich vstupy, výstupy, zdroje a řídicí impulzy). Když věnujete pět procent svého času udržování pořádku, Vaše celková výkonnost se o třicet procent zvýší! Získejte konkurenční výhodu se systémy nad platformou Unicorn Universe.
Cena: 799 Kč
Unicorn Universe Process – LIDÉ

Mít schopné lidi na správných místech. Dobrý zaměstnavatel je obchodník s budoucností. Lidé mají pro podnik zejména pracovat. Zamyslete se s námi nad různými způsoby, jak realizovat proces správy lidských zdrojů.
V příručce Lidé naleznete řadu důležitých myšlenek a principů. Poskytujeme návod, jak řešit problematiku řízení lidských zdrojů pomocí Unicorn Universe – komplexně, nebo z pohledu dílčích oblastí.
Cena: 899 Kč

        © Unicorn a.s.
Unicorn
        We use Plus4U powered by Unicorn Universe.